Application for Free School Transport

Dear Parents/Guardians,

Students who use school transport need to register for next scholastic year. Visit the site edu.gov.mt/freetransport and click on LAUNCH FORM. You need your ID card details or eID to log in. Year 7 students have to choose  Cospicua Middle School while Year 8 students have to choose Verdala Secondary School since transport is for next year. In case of difficulties call the Transport Section on 25981888.

Għeżież Ġenituri / Kuraturi,

 Dawk l-istudenti li jużaw it-transport tal-iskola iridu jirreġistraw għas-sena dieħla. Idħlu fuq is-sit edu.gov.mt/freetransport u għafsu LAUNCH FORM. Għandkom bżonn il-karta tal-identita’ tagħkom jew l-eID. L-istudenti tal-Year 7 iridu jagħżlu Cospicua Middle School filwaqt li l-istudenti tal-Year 8 iridu jagħżlu Verdala Secondary School peress li t-transport hu għas-sena skolastika li ġejja. F’każ ta’ diffikulta ċemplu lit-Transport Section fuq 25981888.