L-għan tagħna huwa lit-tfal ikollhom kull opportunità li jitgħallmu u jiksbu suċċess, li jiżvilluppaw ħiliet u li jieħdu sehem sħiħ f’attivitajiet edukattivi, soċjali u kulturali li jgħinuhom jikbru f’ambjent tajjeb u li jipprovdi l-aqwa preparazzjoni għall-ħajja.

Our aim is to give every child all the opportunities to learn to succeed, to develop skills and attitudes and to participate actively in an educational, social and cultural environment that will help all children grow in a healthy, caring and happy community that provides the best possible preparation for life.